home sitemap
Astăzi, 20.02.2018 06:46
md ru en
Căutare
LUKOIL CARD
Harta SACOM
Preţurile cu amănuntul, lei
Benzină Premium-95 ECTO
18.62
Motorină
ECTO
16.48
Benzină
Super-98
19.12
Benzină
Premium-95
18.50
Benzină
Regular-92
18.40
Motorină
Euro-5
16.37
Gaz
lichefiat
10.57
Gaz natural
(Metan)
08.90
actualizat: 07.02.2018
LUKOIL App
     
 
Politica socială

Protecţia mediului înconjurător

«LUKOIL-Moldova» este o companie care se atârnă cu respect faţă de mediul înconjurător datorită următoarelor realizări:

  • Proprietăţile ecologice îmbunătăţite a noilor tipuri de carburanţi de marca "LUKOIL" asigură o reducere semnificativă a emisiilor de substanţe cancerogene, compuşi ai sulfului, azot şi alte substanţe nocive;
  • Grupul "LUKOIL" a dezvoltat o producţie la scară industrială, şi de comercializare a motorinei ecologice cu un conţinut de sulf mai mic de 50 ppm şi mai puţin de 10 ppm, care corespunde cu standardul european EN-590:2004;
  • Datorită conţinutului scăzut de sulf şi a aromaticii, în combustibilii mărcii "LUKOIL" Euro-5, emisiile totale de produse de ardere în mediu este redus cu mai mult de 2 ori; eliberarea de hidrocarburi cancerogene nitro-poliaromatice a scăzut de 8 ori; emisiile de compuşi de azot au scăzut cu mai mult de 2 ori; emisiile de funingine au scăzut de 1,5-2 ori.

În scopul protecţiei mediului înconjurător, la depozitele petroliere se petrec acţiuni de reducere a emisiilor în atmosferă a substanţelor nocive: rezervoarele sunt dotate cu pontoane, supape de respiraţie şi alte armături. Pentru a preveni poluarea apelor de canalizare, depozitele petroliere sunt dotate cu facilităţi de tratare a apelor folosite.

Participarea la proiecte social-importante ale ţării

De la începuturile sale, "LUKOIL-Moldova" a participat activ şi continuă să participe la activităţile cu caracter social, cum ar fi:

  • participarea la finanţarea lucrărilor de reparaţii pe reconstrucţia monumentelor culturale şi istorice: Catedrala din mun. Chişinău, clădirea Metropoliei Moldovei, mănăstirile Căpriana şi Condriţa, reconstrucţia muzeului "A.S. Puşkin", reconstrucţia monumentelor comemorative  a Victoriei în mun. Chişinău şi s. Şerpeni;
  • sprijin financiar în dezvoltarea educaţională, şi mai ales spirijin pentru studenţi. În conformitate cu acordul de cooperare încheiat între "LUKOIL-Moldova" şi Universitatea Tehnică din Moldova, compania stabileşte anual 12 premii personale celor mai buni studenţi, 2 burse - celor mai buni doctoranzi şi 2 burse personale - tinerilor cercetători în domeniul economic şi de management;
  • ajutor financiar pentru 27 de veterani, persionari, casei de copii, şi altor organizaţii obşteşti;
  • participarea în organizarea şi finanţarea activităţilor culturale ale capitalei: concerte, spectacole de noi talente, festivaluri naţionale de muzică.

Organizaţia sindicală "LUKOIL-Moldova" SRL

Organizaţia sindicală "LUKOIL-Moldova" SRL (preşedinte Ivanov Y.V.) a fost înfiinţată în anul 2001. Aceasta uneşte lucrătorii companiei "LUKOIL-Moldova" SRL şi "Personal-logistica" SRL pe bază de voluntariat, pentru a susţine interesele angajaţilor în domeniul relaţiilor de muncă în vederea soluţionării problemelor curente.

La data de 1.09.2010, 1158 persoane sau 99% din total angajaţi ai companiei, fac parte din organizaţia sindicală "LUKOIL-Moldova". Organizaţia sindicală teritorială face parte din Federaţia sindicatelor lucrătorilor din industria chimică şi resurse energetice din Republica Moldova (FSCRE), preşedinte Stratila N.C.

Pe verticală, organizaţia sindicală face parte din Asociaţia Internaţională a Orgaţizaţiilor Sindicale "LUKOIL" S.A. (preşedinte Chiradiev G.M.) şi este inclusă în harta sindicatelor AIOS. Ca structură, organizaţia sindicală este constituită din comitetul sidical şi comisia de cenzori.