Alte informații
Alte informații

"LUKOIL-Moldova" SRL propune spre vînzare camionete de tip furgon, folosite anterior în procesele tehnologice de întreținere și expluatare a obiectelor sale.

Caracteristicile automobilelor sunt prezentate in tabel (vezi fisier atasat mai jos).

Persoanele cointeresate оn procurarea automobilelor indicate mai sus sunt rugate să transmităofertele comerciale pe adresa de e-mail: maria.poberejnic@lukoil.md

Data limită de prezentare a ofertelor: 17 decembrie 2018, inclusiv.

Pentru clarificări, оn legătură cu starea tehnică și procedura de vinzare-cumpărare,

Vă puteți adresa persoanei de contact:

Vladimir Dreglea,

tel:  +373 (22) 29-52-28

mob: +373 69 41 6156  

e-mail: dregleavova@gmail.com