LUKOIL-Moldova S.R.L.
LUKOIL-Moldova S.R.L.

Ecologie

«LUKOIL-Moldova» este o companie care se atârnă cu respect faţă de mediul înconjurător datorită următoarelor realizări:

  • Proprietăţile ecologice îmbunătăţite a noilor tipuri de carburanţi de marca "LUKOIL" asigură o reducere semnificativă a emisiilor de substanţe cancerogene, compuşi ai sulfului, azot şi alte substanţe nocive;

  • Grupul "LUKOIL" a dezvoltat o producţie la scară industrială, şi de comercializare a motorinei ecologice cu un conţinut de sulf mai mic de 50 ppm şi mai puţin de 10 ppm, care corespunde cu standardul european EN-590:2004;

  • Datorită conţinutului scăzut de sulf şi a aromaticii, în combustibilii mărcii "LUKOIL" Euro-5, emisiile totale de produse de ardere în mediu este redus cu mai mult de 2 ori; eliberarea de hidrocarburi cancerogene nitro-poliaromatice a scăzut de 8 ori; emisiile de compuşi de azot au scăzut cu mai mult de 2 ori; emisiile de funingine au scăzut de 1,5-2 ori.

În scopul protecţiei mediului înconjurător, la depozitele petroliere se petrec acţiuni de reducere a emisiilor în atmosferă a substanţelor nocive: rezervoarele sunt dotate cu pontoane, supape de respiraţie şi alte armături. Pentru a preveni poluarea apelor de canalizare, depozitele petroliere sunt dotate cu facilităţi de tratare a apelor folosite.