LUKOIL-Moldova S.R.L.
LUKOIL-Moldova S.R.L.

Parteneriat social și binefacere

Compania are grijă de angajații săi, oferindu-le pachet social extins. Principiul de bază al managementului resurselor umane - dezvoltarea și perfecționarea continuă, indiferent de categoria angajaților.

LUKOIL-Moldova organizează regulat cursuri de instruire și calificare a operatorilor de stații de alimentare cu carburant, angajații organizației sunt implicați оn activități de schimb de experiență.

Un loc aparte în structura companiei îl are organizația sindicală „LUKOIL-Moldova“, care oferă angajaților garanții sociale suplimentare. Organizația sindicală a fost creată оn anul 2001 și reunește оn mod voluntar, angajații LUKOIL-Moldova și alte organizații pentru a proteja interesele și drepturile lucrătorilor оn domeniul relațiilor de muncă.

De la începuturile sale, "LUKOIL-Moldova" a participat activ şi continuă să participe la activităţile cu caracter social, cum ar fi:

  • participarea la finanţarea lucrărilor de reparaţii pe reconstrucţia monumentelor culturale şi istorice: Catedrala din mun. Chişinău, clădirea Metropoliei Moldovei, mănăstirile Căpriana şi Condriţa, reconstrucţia muzeului "A.S. Puşkin", reconstrucţia monumentelor comemorative  a Victoriei în mun. Chişinău şi s. Şerpeni;

  • sprijin financiar în dezvoltarea educaţională, şi mai ales spirijin pentru studenţi. În conformitate cu acordul de cooperare încheiat între "LUKOIL-Moldova" şi Universitatea Tehnică din Moldova, compania stabileşte anual 12 premii personale celor mai buni studenţi, 2 burse - celor mai buni doctoranzi şi 2 burse personale - tinerilor cercetători în domeniul economic şi de management;

  • ajutor financiar pentru 27 de veterani, persionari, casei de copii, şi altor organizaţii obşteşti;

  • participarea în organizarea şi finanţarea activităţilor culturale ale capitalei: concerte, spectacole de noi talente, festivaluri naţionale de muzică.