LUKOIL-Moldova S.R.L.
LUKOIL-Moldova S.R.L.

Новость

COMUNICAT INFORMATIV

Pe  16 octombrie 2018 ora 10.00 în incinta firmei de consulting "PRINT-IMOBIL" S.R.L., mun. Chişinău, str. Columna,.131 se va desfăşura licitaţia cu strigare pentru comercializarea bunurilor neimplicate în procesul tehnologic al întreprinderii «LUKOIL- Moldova» S.R.L. contra mijloace băneşti:

Lot.1. Clădire nr. cadastral 9616202352.01, Ss=62,7 м2 cu teren aferent nr. cadastral 9616202352, S=0,1233 ha, Găgăuzia, sat. Cazaclia, str-la Voroşilov, 2b, preţ iniţial 31000 Euro (terenul aferent - 3900 Euro; construcţia şi utilajul –27100 Euro inclusiv TVA).

La licitaţie pot participa orice persoane fizice şi juridice. Pentru a participa la licitaţie e necesar să prezentaţi pоnă la 12.10.2018 ora 1700 următoarele acte: cererea; actul ce identifică persoana cumpărătorului (pentru persoane fizice- buletinul de identitate; pentru persoane juridice - copia extrasului întreprinderii; documentul bancar care ar demonstra depunerea acontului оn mărime de 10 % din preţul iniţial al obiectului, în lei la cursul stabilit de BNM la data plății.

Acontul se va transfera pe contul de decontare al "LUKOIL-Moldova" SRL deschis la BC "MOLDOVA-Agroindbank" SA, c/b AGRNMD2X, IBAN MD07AG000000022512155828.

Plata de participare оn mărime de 1700 lei se va transfera ​pe contul de decontare al S.R.L. "PRINT-IMOBIL" IBAN MD10EN000002224861431893, BC "Energbank" SA, fil. Buiucani, c/f 1002600047437, TVA 0501008.

Informații suplimentare la tel. 0795 44 987; 21-26-85; 22-88-36.


 

  • Новость в формате PDF

Вас может заинтересовать